Vägen till solceller

3 juni, 2020

I denna artikel får ni en översiktlig bild av hur man går från idé till solelproduktion. Vilka delar man bör tänka på för att få en så hållbar och effektiv solelproduktion som möjligt. Och vad man ska undvika.

Vi kommer gå igenom steg för steg hur man går från första offert till effektiv drift av en solcellsanläggning. Men först, vad är egentligen en solcellsanläggning och vilka komponenter består den av?

Solcellsanläggning
Enkelt förklarat består en anläggning av paneler, monteringssystem, växelriktare, och anslutningspunkt.

Paneler
Solpaneler kommer i många olika former och teknik. Det absolut vanligaste (95 % av världsmarknaden) och kostnadseffektiva är monokristallint och polykristallint kisel. Monokristallina solceller har generellt höge verkningsgrad och är därmed lite dyrare per panel. Vilken teknik som är den bästa är svårt att säga, det beror framförallt på prestanda och pris per watt. En annan skillnad mellan poly och mono är att polykristallina solceller har en blå ton, monokristallina är svarta.

Monteringssystem
Ofta räcker det att lägga panelerna direkt på taket och använder ballast eller klämmor för att fästa panelerna. Då sker ingen takgenomföring alls.

Växelriktare
Solpaneler producerar likström (DC), men vi använder växelström (AC) i våra eluttag. För att omvandla elen från solpanelerna till växelström krävs en växelriktare. Beroende på storlek på anläggning kan flera växelriktare behöva användas. Växelriktare styr också panelernas belastning så panelerna producerar efter bästa möjliga effekt.

Anslutning
För att få in elen till huset ska solcellsanläggningen anslutas till elcentralen. Då installeras en elmätare på båda sidor om växelströmmen. Den mäter hur mycket av solelen som produceras används och hur mycket som matas ut på nätet.

När alla delar är på plats kan el börja produceras och användas enligt bilden nedan. I första hand går all el som produceras in i huset. Den el som blir över matas ut i elnätet och du som producent får betalt.

Ett solcellssystem: 1: solcellspanel, 2: växelriktare, 3: elcentral, 4: solel som används direkt i huset, 5: elmätare, 6: in- och utmatning av el mellan hus och lokalnät.


Källa: Energimyndigheten

Vägen till solel till fastigheten

1. Offerter
Efter att ni har bestämt er för att undersöka möjligheten till solceller på ert hus är det dags att be om offerter från flera olika leverantörer. Ni får ta ställning till vilken affärsmodell som passar er bäst, vill ni äga en solcellsanläggning själva och stå för allt ansvar och risk, eller vill ni att leverantören äger solcellerna och utsourcar ansvar och risk?

Har ni gemensam el (IMD) i fastigheten? Om inte, är det starkt rekommenderat att installera det i samband med solcellsinstallationen. Annars kan elen från solcellerna bara gå till gemensamma utrymmen istället för att kunna utnyttjas maximalt av boenden eller hyresgäster. Dessutom blir det en större ekonomisk besparing med IMD. För bostadsrättsföreningar brukar det ligga på omkring 1000-1500 kronor per lägenhet och år. Många leverantörer och installatörer av solceller erbjuder också att installera IMD.

Bra att tänka på:

  • Ni som bostadsrättsförening har som ansvar att förvalta medlemmarnas pengar väl. Därför är det viktigt att ställa en solcellsanläggning mot andra alternativ för att garantera att man tar det alternativ som bäst lämpar sig för föreningen. Alla alternativ måste självklart analyseras noga.
  • Vad vill ni uppnå med er solcellssatsning? Är det viktigt för er att veta att panelerna producerats på ett hållbart sätt, eller är det viktigare med ekonomiska värden? Svaren kommer hjälpa er att välja ut rätt leverantör för er.
  • När ni väljer affärsmodell tänk då på vilken kompetens ni behöver för att det ska bli en framgångsrik satsning? Finns den kompetensen internt eller behöver ni hjälp utifrån?
  • Vill ni förutom installation också att leverantören ska ansvara för drift och underhåll av solcellsanläggningen? Speca det i ert förfrågningsunderlag.
  • Den bästa elen är den ni själva använder. Det är den elen som gör att ni kommer ha ekonomisk lönsamhet i projektet. Även om man får betalt för elen som går ut på nätet är den summan mindre än den ni sparar om ni själva använder elen. Se därför upp med leverantörer som vill ”maxa” taket med solceller.

2. Beslut
När ni har gått igenom alla offerter är det dags att fatta beslut. Förutom hur kalkylen ser ut bör ni ta hänsyn till erfarenhet, hur bra koll leverantören har på hur solcellerna tillverkats och referenser.

Bra att tänka på:

  • I takt med att solcellsmarkanden har växt i Sverige har många nya installatörer kommit in på marknaden. Några av dessa har egentligen inte så stor koll på solceller, utan har lagt till tjänsten till deras kunderbjudande. Var därför noga med att se till att din huvudentreprenad använder installatörer som har den kompetens som krävs. På Elsäkerhetsverkets hemsida har de listat alla de bolag som har rätt att utföra installationer av solceller. Fråga din huvudentreprenad vilka installatörer de använder och om de är behöriga för att göra solcellsinstallationer.
  • Vilka instanser behöver förslaget gå igenom för att er fastighet ska få solceller? Vilka ska vara informerade, vilka ska fatta beslut och vilka har veto? Behövs enkel majoritet, två styrelsebeslut? Att lista upp vilka som har en del i projektet kommer spara tid och ni kommer få upp solcellerna snabbare.

3. Installation av solceller och IMD

Nu börjar det roliga! Först installeras IMD. Det går ofta bara på någon dag och sker i samband med att nätbolaget tar ner sina elmätare. Föreningen bör anmäla i god tid till nätbolaget att man ska installera IMD. Annars kan projektet dra ut på tiden.

Bara genom att installera IMD sparar varje lägenhet eller hyresgäst tusentals kronor varje år. Om ni väljer solel som abonnemang tillsammans med Everenergy får ni ta del av besparingen direkt eftersom ni själva inte behöver stå för någon investeringskostnad. Sen är det dags för solcellerna. Detta brukar vara den mest spännande delen. Dag för dag växer anläggningen fram och det sista som händer är att nätbolaget sätter in sina elmätare före och efter växelriktaren.

Bra att tänka på:

  • Förbered så gott ni kan inför installationen. Säg till boenden eller hyresgäster i god tid innan installationen sker då strömmen kommer stängas av när solceller och IMD kopplas in. Rensa där växelriktare och utrustning ska sitta. Plocka undan på tomten och se till att eventuella parkeringsplatser är fria från cyklar och bilar så en lyftkran kan lyfta upp panelerna på taket.

4. Solel till fastigheten

Nu är anläggningen klar! Men hur mycket solel kan man förvänta sig? I en brf är det rimligt att förvänta sig att få en årlig solelsproduktion som täcker mellan 10-30 % av föreningens totala elbehov, om solcellsanläggningen är installerad optimalt. Mest producerar anläggningen mitt på dagen och sommarmånaderna. Då kan man vänta sig ett överskott av solel som går ut på elnätet. På årets mörka månader produceras inte lika mycket solel utan man får köpa in mer el från nätet.

Även om vi tycker att det är mörkt i Sverige så har södra Sverige lika mycket solinstrålning som stora delar av Tyskland. Där har man nästan 10 % solel. I Sverige är samma siffra knappt två procent. Sverige har alltså en stor potential för att solcellsmarknaden kommer växa än mer framåt.

Bra att tänka på:

  • Även om solceller är relativt lätta att underhålla krävs kontinuerlig drift och tillsyn. Var noga med att budgetera för det framåt, samt ha en lite buffert om någon del skulle vara sönder. Väljer ni solel som abonnemang kommer leverantören sköta all drift och också stå för kostnader om något går sönder eller behöver bytas ut.
  • Ha gärna en invigningsaktivitet för boende eller hyresgäster. Fira att ni är en del av den hållbara omställningen. Och bjud gärna in andra föreningar och fastighetsägare så även de kan bli inspirerade!

Att installera solceller är enkelt, det är för och efterarbetet som är det viktiga för att få en sån bra produktion av solel som möjligt. Med denna artikel hoppas vi att ni har fått större insikt i vad det innebär att gå från offert till solel i fastigheten.