Innebär solceller högre risk för oss som brf?

2 juni, 2020

Funderar ni som brf på att installera solceller? Som ni säkert vet kan solceller vara både ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart beslut. Det inspirerar också er omgivning att tänka och investera mer hållbart. Men solceller innebär också att man utsätter sig för ett antal risker som kan äventyra de positiva effekterna.

Solcellsmarknaden i Sverige och världen växer snabbt. Liksom med alla nya tekniker kan de vara mycket som känns ovisst, speciellt om man själv inte är i branschen. Det är många saker att ha koll på om man som brf vill installera solceller. Här har vi samlat några av de största riskerna som en förening ska ha koll på innan man fattar beslut om installation.

Ansvarsfrågan

Vad många inte inser när man installerar solpaneler är att man då faktiskt har ett litet elverk på taket. Ett elverk som liksom andra högspänningsanläggningar innebär att ett antal fel kan uppstå. Fel som föreningen själv ansvarar för om man äger anläggningen själva. Att ha ett elverk innebär risker och man är bunden till att följa ett antal lagar och regler. Om något skulle gå snett med anläggningen är det ni som förening som står ansvariga och får ta smällen.

Det finns många fel som kan uppstå vid en solcellsanläggning som ni som förening ansvarar för. Det kan handla om panelskador, slitna kablar och defekta stativ. För sådana typer av fel är ni som brf själva ansvariga för och måste bekosta själva. Det kan innebära en stor ekonomisk risk som man i viss mån bör ta höjd för.

Det finns andra affärsmodeller med solceller där föreningen inte behöver ta ansvar. En sådan affärsmodell är solel som abonnemang. Everenergy som står bakom bloggen erbjuder sådan modell. Solel som abonnemang innebär att leverantören äger solcellsanläggningen som sitter på föreningens tak. Således är det leverantören som står för oförutsedda kostnader under solcellsanläggningens livstid.

Offerter och oförutsedda kostnader

När man tar in en offert lockas man ofta till leverantören som har lägst pris. Kostnad är en viktig komponent, men hur vet man som brf om kalkylen håller? För att undgå överraskningar är det viktigt att man som beställare tagit ställning till vilken kompetens man behöver. Och vilken affärsmodell som är bäst lämpad.

Faktum är att det är vanligt att byggkalkyler inte håller. För fastighetskollationer såg många branschaktörer en stor sannolikhet att ändringar och tilläggsarbeten läggs på. Då blir slutfakturan dyrare än beräknat. Branschaktörerna själva bedömde 2016 att i snitt blev fastighetsinstallationer 15 % dyrare än förväntat i flerfamiljshus.. Om er brf väljer affärsmodellen solel som abonnemang är det leverantören själv som står för eventuella ändringar och tilläggsarbeten. Om er brf väljer att själva investera är det ni som står för den ökade kostnaden.

Till sist är det viktigt att ni som brf också budgetera ordentligt för drift och underhåll. Även om solceller har rykte om att vara helt underhållsfria behöver löpande drift skötas, årliga kontroller behöver göras och delar kommer behöva bytas ut under solcellsanläggningens livstid. Detta inkluderas normalt sätt när man väljer solel som abonnemang. Om er brf själva vill äga anläggningen kan man inkludera underhåll och drift i kontraktet med entreprenaden.

Lagar och regler

Som solcellsägare behöver man främst ha koll på åtta lagar som man står direkt ansvarig för. Som komplement har alla lagar diverse regler, förordningar och föreskrifter. Det kommer också upp nya regler och förordningar under tidens gång som ni som solcellsägare måste ha koll på.

Lagar som direkt påverkar solcellsägare:

  • Lagen om skatt på energi
  • Lagen om skatt på energi
  • Ellagen
  • Elsäkerhetslagen
  • Lagen om elcertifikat
  • Plan- och bygglagen
  • Arbetsmiljölagen
  • Lagen om ursprungsgarantier
  • Inkomstskattelagen

Håll koll på solpanelernas ursprung!

Solceller har över tid en positiv miljöpåverkan i de allra flesta fallen. Arbetar men aktivt med att göra miljönyttan så bra som möjligt finns det mycket att spara. Viktigt att panelerna kommer från bra fabriker som tänker miljömässigt samt att man gör kloka beslut i allt från frakt till montering och service framöver.

Gör man rätt så skapas det en miljöskuld på ca 2-3 år av totalt 30 – 40 år. Det blir med andra ord många år med positiv miljöpåverkan vid installation av en anläggning.