BRF Olympentorget har minskat sitt CO2-utsläpp med 5,8 ton per år

Strax utanför Uppsala Centrum i Kungsängen/ Industristaden har Skanska och JM gjort om ett gammalt industriområde till attraktiva och mycket moderna bostäder. Ett område med  moderna lägenheter med öppen planlösning, fiberuppkoppling och vackra närliggande naturområden nära Fyrisån. Ordföranden i BRF Olympentorget som är en av 13 bostadsrättsföreningar i området, Gunnar Hjertström har varit med i föreningen från start och är mer än nöjd med hållbarhetsarbetet som föreningen står för där en mycket viktig del är implementeringen av solceller från Everenergy.

– För oss är det viktigt att våra boende ska kunna känna sig stolta över att deras boende står för ett hållbart leverne. Tack vare att vi fått solceller installerade från Everenergy kan vi spara cirka 5,8 ton per år i CO2-utsläpp. Vi är ytterst nöjda med såväl resultatet som vägen dit då hela processen varit väldigt smidig, säger Gunnar Hjertström.

Tack vare att Everenergy erbjuder solel via abonnemang slipper BRF Olympentorget belasta föreningen med en stor ekonomisk investering samt att sköta driften och förvaltningen på egen hand. För Gunnar Hjertström var detta avgörande när samarbetet inleddes. Dagens styrelse vill inte att kommande styrelser skall vara inlåsta i en egen lösning som blir jobbig att administrera.

–  Fördelarna med att inte äga anläggningen själva var så stora att upplägget med solel som abonnemang passade oss perfekt, framförallt med tanke på den ekonomiska risk det hade inneburit för oss som förening att köpa solpanelerna själva. Efter att ha diskuterat saken med Everenergy kände vi oss tryggare med en abonnemangs-lösning.

Idag finns solceller på taken runt hela BRF Olympentorget som totalt innehåller 61 lägenheter. Detta har varit fallet sedan maj 2021 som var året då solcellerna installerades. Sedan dess sparar föreningen ca 63 000 kWh varje år, som genererar en besparing från dag 1 med Solel som Abonnemang.”

Fakta BRF Olympentorget

Antal lägenheter = 61
Storlek på anl. = 73 kWp
Elproduktion = 64 000 kWh/år
CO2 besparing = 5,8 ton/år

Med solel som abonnemang beräknas varje lägenhet i BRF Högberget spara ca 1500 kr per år

BRF Högberget är en bostadsrättsförening i Uppsala med 56 lägenheter. Huset uppfördes 1959-1960. Ordförande i föreningen är Lars Bergman som berättar om föreningens väg till solceller.

Föreningen har sedan många år bedrivit ett aktivt hållbarhetsarbete. En av de första stora åtgärderna under var tilläggsisoleringen av huskroppen som följdes av flera andra energisparåtgärder. Föreningen har också en återbruksbod där föreningsmedlemmar kan lämna saker de inte längre använder och kanske också hitta något intressant i utbyte.

Enligt Lars kändes det naturligt för styrelsen att utvärdera solceller för huset som ett aktivt sätt att bidra till en bättre miljö. Samtidigt som solceller är ett ekonomiskt fördelaktigt beslut för föreningen.

När styrelsen började undersöka olika möjligheter för solcellsinstallationer såg man att det fanns alternativet att abonnera på solcellsanläggningen istället för att äga den själva. Allt eftersom föreningen utvärderade alternativen blev man alltmer intresserad av abonnemangsalternativet

“Vi såg tidigt fördelar med att inte äga anläggningen själva. Att dels belasta föreningen med en stor ekonomisk investering och att själva vara ansvariga för drift och förvaltning kändes inte lockande. Efter diskussioner med Everenergy på en mässa tyckte vi att upplägget med solel som abonnemang kändes både säkrare och mer fördelaktigt ekonomiskt.”

Everenergy började med att göra en utredning om föreningens elbehov samt teknisk analys som visade att fastigheten var högst lämplig för solceller. Förstudien föreslog också att IMD behövde installeras så att solelen skulle utnyttjas till fullo. Med IMD skulle inte heller varje lägenhet behöva betala dyra nätavgifter till nätägaren.

“Everenergys analys visade tydligt att vi skulle spara mer pengar med IMD och dessutom vara redo för andra el-investeringar i framtiden såsom om vi vill installera elbilsladdare. Så styrelsen ställde sig positiv till IMD.”

Efter att förstudien lagts fram för styrelsen fattade man beslutet att ge Everenergy uppdraget att installera IMD och solceller. När beslutet väl hade fattats satte Everenergy igång direkt med att skicka in ansökningar och planera för byggnation.

Nu har solcellerna funnits på BRF Högbergets tak sedan november 2019.

Besparingen för varje lägenhetsinnehavare beräknas bli cirka 1 500 kronor per år vilket är en besparing som medlemmarna kan tillgodogöra sig direkt.

Fakta BRF Högberget

Antal lägenheter = 56
Storlek på anl. = 59 kWp
Elproduktion = 53 000 kWh/år
CO2 besparing = 4,8 ton/år