BRF Salongen sparar pengar med solceller son abonnemang

Efter snart två år med solceller från Everenergy är Brf Salongen i Hässelby mycket nöjda med sitt beslut att hyra en solcellansläggning till föreningen. Utan att ha investerat en krona installerades anläggningarna på fastighetens tak år 2022 och 225 000 kWh solel har levererats sedan dess.

Att vi kunde börja spara pengar direkt, utan att ta medel ur vår kassa gjorde att valet föll på Evererenergys nya affärsmodell. Everenergy har koll på allt som gäller solcellsanläggningen och vi i föreningen kan fokusera på annat, säger Mats Derans, ordförande Brf Salongen.

Everenergy tar bara betalt för solelen per kWh och den är billigare än elen från elbolagen. Detta upplägg innebär att vi sparar pengar årligen, vi behöver inte vänta på 10-15 åriga återbetalningstider.

Besparingarna rör sig om över 100 000 kr sedan driftstart. Dessutom ansvarar Everenergy för allt som har med solcellerna att göra vilket känns tryggt för styrelsen. Och så ska man inte glömma miljöaspekten. Solcellerna har sparat över 80 ton koldioxid sedan start vilket motsvara 10 personers totala utsläpp under 1 år i Sverige”, avslutar Mats Derans

Fakta BRF Salongen

Antal lägenheter = 105
Storlek på anl. = 122 kWp
Elproduktion = 114 000 kWh/år
CO2 besparing = 5,8 ton/år

BRF Olympentorget har minskat sitt CO2-utsläpp med 5,8 ton per år

– För oss är det viktigt att våra boende ska kunna känna sig stolta över att deras boende står för ett hållbart leverne. Tack vare att vi fått solceller installerade från Everenergy kan vi spara cirka 5,8 ton per år i CO2-utsläpp. Vi är ytterst nöjda med såväl resultatet som vägen dit då hela processen varit väldigt smidig, säger Gunnar Hjertström.

Tack vare att Everenergy erbjuder solel via abonnemang slipper BRF Olympentorget belasta föreningen med en stor ekonomisk investering samt att sköta driften och förvaltningen på egen hand. För Gunnar Hjertström var detta avgörande när samarbetet inleddes. Dagens styrelse vill inte att kommande styrelser skall vara inlåsta i en egen lösning som blir jobbig att administrera.

–  Fördelarna med att inte äga anläggningen själva var så stora att upplägget med solel som abonnemang passade oss perfekt, framförallt med tanke på den ekonomiska risk det hade inneburit för oss som förening att köpa solpanelerna själva. Efter att ha diskuterat saken med Everenergy kände vi oss tryggare med en abonnemangs-lösning.

Idag finns solceller på taken runt hela BRF Olympentorget som totalt innehåller 61 lägenheter. Detta har varit fallet sedan maj 2021 som var året då solcellerna installerades. Sedan dess sparar föreningen ca 63 000 kWh varje år, som genererar en besparing från dag 1 med Solel som Abonnemang.”

Fakta BRF Olympentorget

Antal lägenheter = 61
Storlek på anl. = 73 kWp
Elproduktion = 64 000 kWh/år
CO2 besparing = 5,8 ton/år

Med solel som abonnemang beräknas varje lägenhet i BRF Högberget spara ca 1500 kr per år

Enligt Lars kändes det naturligt för styrelsen att utvärdera solceller för huset som ett aktivt sätt att bidra till en bättre miljö. Samtidigt som solceller är ett ekonomiskt fördelaktigt beslut för föreningen.

När styrelsen började undersöka olika möjligheter för solcellsinstallationer såg man att det fanns alternativet att abonnera på solcellsanläggningen istället för att äga den själva. Allt eftersom föreningen utvärderade alternativen blev man alltmer intresserad av abonnemangsalternativet

“Vi såg tidigt fördelar med att inte äga anläggningen själva. Att dels belasta föreningen med en stor ekonomisk investering och att själva vara ansvariga för drift och förvaltning kändes inte lockande.

Everenergy började med att göra en utredning om föreningens elbehov samt teknisk analys som visade att fastigheten var högst lämplig för solceller. Förstudien föreslog också att IMD behövde installeras så att solelen skulle utnyttjas till fullo. Med IMD skulle inte heller varje lägenhet behöva betala dyra nätavgifter till nätägaren.

Efter att förstudien lagts fram för styrelsen fattade man beslutet att ge Everenergy uppdraget att installera IMD och solceller. När beslutet väl hade fattats satte Everenergy igång direkt med att skicka in ansökningar och planera för byggnation.

Nu har solcellerna funnits på BRF Högbergets tak sedan november 2019.

Fakta BRF Högberget

Antal lägenheter = 56
Storlek på anl. = 59 kWp
Elproduktion = 53 000 kWh/år
CO2 besparing = 4,8 ton/år