Behöver ni expertis inom energiområdet?

Everenergy kan erbjuda en rad tjänster inom energi till en bredd av aktörer inom fastighetsbranschen. Oavsett om du är en förvaltare, utvecklare, försäkringsbolag eller bank kan vi ge er extra spets och kompetens inom energiområdet. Expertis som gör att ni kan prata energi med era kunder på ett trovärdigt sätt. 

Exempel på områden där Everenergy kan hjälpa er:

  • För nybyggnationer: Everenergy kan komma in redan i projekteringsstarten och hjälpa till att planera för en kostnadseffektiv solcellsanläggning som håller nere kostnaderna för entreprenören och avgifter för de som ska bo i fastigheten.
  • För aktörer inom fastighetsförvaltning: Vi kan förutom erbjuda projektledning vid solcellsinstallationer också bland annat hjälpa till att gå över till gemensam el genom IMD och installera laddstolpar.
  • För bank: Erbjuder ni era kunder inom fastighetsbranschen solcellslån eller vill bredda ert erbjudande? Everenergy kan erbjuda konsulttjänster och vara er betrodda solcellsleverantör.

Vill du veta vad din verksamhet kan vinna på ett samarbete med Everenergy?

Kontakta oss!

Kontakta oss