Solel som abonnemang är helt problemfritt

Att köpa, installera och driva en solcellsanläggning är komplicerat för den bostadsrättsförening och fastighetsägare som saknar expertkunskap. Bygglov ska beviljas och lagar följas vid installation, drift och service. Ett misstag kan få straffrättsliga följder. Även driftoptimering och underhåll är snårigt för en lekman och i vissa fall krävs fackmannamässig behörighet.

Everenergy erbjuder ett fullservicekoncept för de föreningar och fastighetsägare som vill åtnjuta solelens eviga fördelar men saknar den tid, kraft och kunskap som en solcellsanläggning kräver.

Till skillnad från solel som ägande är solel som abonnemang helt risk- och problemfritt för er som nyttjare. Alla dilemman som följer med att driva ett elverk överlåter ni till oss att hantera. Vilken abonnemangstid önskas? Välj det antal år som passar er bäst.

Abonnentens ansvar

 • Betala månadsavgiften

Everenergys ansvar

 • Söka bygglov
 • Söka finansieringsstöd
 • Efterleva lagar och förordningar
 • Finansiera, investera och ta löpande kostnader
 • Installera och sköta drift, service, underhåll
 • Nödvändiga uppdateringar och finjusteringar
 • Hantera allt administrativt, sälja Elcertifikat,
  sköta om Ursprungsgarantier, skatter, etc
 • Garantera att anläggningen inte förstör taket
  – ersättning om så sker
 • Ge garanti på mängd el ur systemet
  – ersättning om det ej nås

Spara med Everenergy

Spara 1,8 milj kr på 30 år

9 000 kr /mån*
98 200 kWh/år**
Kräver takstorlek: ca 600 m2

Spara 3,07 milj kr på 30 år

13 600 kr /mån*
163 800 kWh/år**
Kräver takstorlek: ca 1000 m2

Spara 5,36 milj kr på 30 år

18 200 kr /mån*
245 700 kWh/år**
Kräver takstorlek: ca 1500 m2

* Pris exklusive moms men inklusive statligt investeringsstöd 30% på byggnadskostnaden. Pris per månad baserar sig på avtal om 20 år ** Årlig effekt vid optimala förhållanden dvs 30% taklutning i söderläge. Besparing baseras på Energimyndighetens prognos på ett elpris som går upp med 2% per år.

Abonnemang valt, vad sker då?

Vecka 0 – avtal undertecknas

Everenergy ansöker om bygglov

Ca vecka 6-10 – Bygglov beviljas

Everenergy ansöker om investeringsstöd

Ca vecka 10 – Detaljplanering inför byggstart

Everenergy upprättar plan för taksäkerhet mm.

Ca vecka 10 – Byggstart

Installation anläggning

Solpanaler, växelriktare etc.

Inkoppling av anläggning i fastighet

Ca vecka 10 – Rapportering av anläggning samt anmäla för elcertifikat

Anmälan elcertifikat

Anmäla till Energimyndigheten

Vecka 11 – Invigning av anläggning

Tårta och bullar!

Vecka 12 och 20 år framåt – Drift och förvaltning

Vi gör processen enkel och riskfri

Skicka in dina uppgifter så räknar vi ut vad just ditt hus behöver för solcellslösning.